Scholingsportal sectorplan ICT

Subsidiabele periode en indienen aanvraag

Per 1 juli 2016 kunt u geen nieuwe declaraties indienen en/of uw aanvraag completeren. U kunt de afgeronde dossiers in uw persoonlijke omgeving wel blijven raadplegen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor geselecteerde opleidingstrajecten die zijn afgerond op of voor 31 mei 2016. Opleidingstrajecten die starten of doorlopen na deze datum komen niet voor subsidie in aanmerking. Hierop wordt één uitzondering gemaakt: Indien de scholing volledig is afgerond en alleen het examen plaatsvindt na 31 mei 2016, dan komen de scholingskosten exclusief examenkosten voor subsidie in aanmerking. Zie voor meer informatie de FAQ.

U heeft tot 30 juni 2016 de tijd om een aanvraag in te dienen en/of een aanvraag te completeren. Zie voor meer informatie de FAQ of neem contact op backoffice via info@caict-sectorplan.nl of 077-3202056

 

Meer opleiders komen in aanmerking voor subsidie

Op 1 april 2015 zijn meer opleiders toegevoegd aan de scholingsportal die hun opleidingen, vanaf deze datum, met korting vanuit het Sectorplan ICT mogen aanbieden. Klik hier voor het overzicht van alle opleiders en de opleidingen die zij met korting vanuit het Sectorplan ICT aanbieden.

 

Opleidingen die met korting worden ingekocht komen vanaf nu ook in aanmerking voor subsidie

Per 1 januari 2015 is een belangrijke voorwaarde van deelname aan het Sectorplan ICT aangepast. Zo is het per 1 januari 2015 mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholingstrajecten waar een korting over is gegeven door het opleidingsinstituut. De prijs op de webportal wordt hierbij gehanteerd als ‘bruto prijs’. De subsidie wordt aangevraagd over de ‘netto prijs’, dit is de prijs die aan het opleidingsinstituut is betaald na aftrek van de verkregen korting. Meer informatie hierover leest u in de F.A.Q.

Over het CA-ICT

De Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT heeft tot doel de employability van de sector en de werknemers in de sector te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Zij doet dit sinds 1997 door het stimuleren van werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsopleidingen, omscholing en herplaatsing. In het bestuur van de Stichting zijn werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vertegenwoordigd.

Beschikbare tegemoetkoming in scholingskosten

 
Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Sectorplan ICT

De voortdurend voortschrijdende ontwikkeling in nieuwe technologie waar het ICT toepassingen betreft zorgt voor een permanente druk op de kennis en vaardigheden (competenties) van werknemers in ICT functies. Hierbij gaat het nadrukkelijk zowel om medewerkers in ontwikkelfuncties, beheerfuncties als het ICT gebruik in algemene zin. Dankzij het Sectorplan ICT kan met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van ongeveer 2.500 ICT-professionals door middel van het scholingsportal. Kern doel is om middels om- en bijscholing zoveel mogelijk ICT professionals voor de ICT sector te behouden.

Cofinanciering Sectorplannen

Het CA-ICT heeft met succes subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor haar sector. Werkgevers kunnen hiervan profiteren door subsidie te verkrijgen op de scholingskosten van hun personeel.

Scholingsportal – Inschrijven en declareren

Via dit scholingsportal kunnen werkgevers van ICT bedrijven en ICT afdelingen van bedrijven subsidie aanvragen voor de opleidingskosten van hun werknemers. Het opleidingsaanbod waarop subsidie verstrekt wordt, is in dit portal opgenomen. De doelgroep betreft werknemers van ICT bedrijven, werknemers van ICT afdelingen van bedrijven ICT-professionals bij alle andere bedrijven. De respectievelijke werkgever kan subsidie aanvragen voor de opleidingskosten van deze werknemers.

Let op: De subsidie uit het sectorplan ICT kan alleen worden aangevraagd voor opleidingen die zijn opgenomen in het scholingsportal en worden uitgevoerd door de geselecteerde opleidingsinstituten . Er mag wel worden samengewerkt in de uitvoering maar het opleidingsinstituut in het portal is de partij waarmee een formele relatie bestaat.

Het CA-ICT hanteert voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van de werkgeversovereenkomst die u met het CA-ICT afsluit om in aanmerking te komen voor subsidie. Download hier een exemplaar van de werkgeversovereenkomst.

Namens de sociale partners,

Roel Schulting
Voorzitter CA-ICT