Data Analytics – Introductie classificatie en regressie

Deze training is ontwikkeld om je te leren hoe data analyse te gebruiken voor het doorzien van de relatie tussen demografische gegevens en online koopgedrag van klanten. Tijdens de training ontwikkel je een model waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan op basis van het voorgaande. Voor de training gebruik je de WEKA machine, die je leert installeren en gebruiken.


Opzet

Deze cursus past de "Story Centered Curriculum" methodologie toe.
Het idee achter de Story-Centered Curriculum (SCC) is dat een goed curriculum zou moeten bestaan uit een verhaal waarin studenten een belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld VP van informatiebeveiliging bij een financiële dienstverlener). De rollen zijn die de afgestudeerde van een dergelijk programma eigenlijk zou kunnen nemen in het echte leven. Ondersteunende materialen en middelen zijn aanwezig en experts en mentoren zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Zij wijzen studenten in de juiste richting indien dit noodzakelijk is.


Examen

Toetsing: Schriftelijke toetsen en Praktische opdrachten
Certificering: 6 punten volgens het European Credit Transfer System (ECTS).


 Perceel: 1


Perceel

Technische ICT Opleidingen

Opleiding

Data Analytics – Introductie classificatie en regressie

Opleider
Opleidingsduur

40 dagdelen

Prijsopbouw *

Opleidingsprijs € 2.000,00
 
Sectorplan subsidie (50%) € 1.000,00
Administratiekosten € 60,00
Kosten CA-ICT (10%) € 200,00
Netto Sectorplan bijdrage € 740,00


* Genoemde bedragen zijn exclusief
BTW en gelden per deelname