Software en systeem vereisten

Deze cursus leert je goed kiezen, analyseren en documenteren van de vereisten om projecten succesvol te positioneren. Je werkt in een team om een nieuw productconcept te analyseren, om gebruikerseisen af te leiden uit diepte interviews met gebruikers en daaruit de functionele en niet-functionele vereisten van het voorgestelde product te bepalen.
Concreet zal je de behoeften van gebruikers evalueren en zowel functionele als niet-functionele eisen stellen voor het voorgestelde product.
U maakt ook een gedetailleerde analyse van de concurrentie op basis van de eisen om dit product te produceren.
Tenslotte werkt u vanuit deze verzameling van informatie, u en uw team zullen specifieke voorstellen ontwikklen voor zowel een minimum levensvatbaar product (MVP) en een traditionele eerste release.


Opzet

Deze cursus past de "Story Centered Curriculum" methodologie toe.
Het idee achter de Story-Centered Curriculum (SCC) is dat een goed curriculum zou moeten bestaan uit een verhaal waarin studenten een belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld VP van informatiebeveiliging bij een financiële dienstverlener). De rollen zijn die de afgestudeerde van een dergelijk programma eigenlijk zou kunnen nemen in het echte leven. Ondersteunende materialen en middelen zijn aanwezig en experts en mentoren zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Zij wijzen studenten in de juiste richting indien dit noodzakelijk is.


Examen

Toetsing: Schriftelijke toetsen en Praktische opdrachten
Certificering:11 punten volgens het European Credit Transfer System (ECTS)


 Perceel: 1


Perceel

Technische ICT Opleidingen

Opleiding

Software en systeem vereisten

Opleider
Opleidingsduur

22 dagdelen

Prijsopbouw *

Opleidingsprijs € 2.650,00
 
Sectorplan subsidie (50%) € 1.325,00
Administratiekosten € 60,00
Kosten CA-ICT (10%) € 265,00
Netto Sectorplan bijdrage € 1.000,00


* Genoemde bedragen zijn exclusief
BTW en gelden per deelname