Basis opleiding E-commerce en ondernemerschap Module 1

In deze cursus leer je de eerste beginselen van het begrijpen, selecteren, toepassen en managen van de verschillende technieken die je kunt gebruiken om een effectieve online business te starten. De cursus biedt ook mogelijkheden om basisvaardigheden te oefenen zoals marktonderzoek, planning, bedrijfsanalyse en leidinggeven.

Deze cursus bestaat uit 3 onderwerpen waarin in de eerste Module 1 onderwerp aan bod komt.
Web-gebaseerde Markt plaatsen
Je speelt de rol van een nieuw aangeworven lid van een e-commerce team, hier zal je beginnen met het analyseren van de elektronische marktplaats, met inbegrip van het nationale en internationale bereik en de technische en zakelijke componenten die nodig zijn om zaken te doen via het web. Daarmee krijg je een inzicht in hoe je een duurzame web-based business ontwerpt en bouwt, zowel product-based en service-based, inclusief de wijze waarop een ROI analyse uit is te voeren, pro forma financials, en go-to-market strategieën. Tenslotte zal je je focus verschuiven van de belangrijkste business drivers aan de technische aspecten van de e-commerce omgeving waarbij je moderne HTML en CSS gebruikt om een aantrekkelijke informatieve website op basis van eisen van de klant te creëren.


Opzet

Deze cursus past de "Story Centered Curriculum" methodologie toe. Het idee achter de Story-Centered Curriculum (SCC) is dat een goed curriculum zou moeten bestaan uit een verhaal waarin studenten een belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld VP van informatie beveiliging bij een financiële dienstverlener). De rollen zijn die de afgestudeerde van een dergelijk programma eigenlijk zou kunnen nemen in het echte leven. Ondersteunende materialen en middelen zijn aanwezig en experts en mentoren zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Zij wijzen studenten in de juiste richting indien dit noodzakelijk is.


Examen

Toetsing: Schriftelijke toetsen en Praktische opdrachten
Certificering:10 punten volgens het European Credit Transfer System (ECTS)


 Perceel: 5


Perceel

Marketing en Commercie

Opleiding

Basis opleiding E-commerce en ondernemerschap Module 1

Opleider
Opleidingsduur

20 dagdelen

Prijsopbouw *

Opleidingsprijs € 2.550,00
 
Sectorplan subsidie (50%) € 1.275,00
Administratiekosten € 60,00
Kosten CA-ICT (10%) € 255,00
Netto Sectorplan bijdrage € 960,00


* Genoemde bedragen zijn exclusief
BTW en gelden per deelname