Mobile Application Development Master Module 3

Deze training is ontwikkeld voor software professionals die willen specialiseren in development van mobile apps. Binnen enkele jaren zullen mensen over de hele wereld vooral nog mobiele apparaten gebruiken voor computertoepassingen. Daardoor zijn de kansen voor goed opgeleide mobile apps developers enorm. De training Mobile Application Development Master biedt daarvoor het leerprogramma aan en geeft je de mogelijkheid om de top te bereiken. De derde module bestaat uit:
Agile development of mobile applications
Je leert de Agile Design Principles te gebruiken voor het vaststellen van user requirements en je leert interaction design toe te passen om native mobile apps te bouwen. Je gebruikt prototyping en ‘low-ceremony user testing’ om te onderzoeken of er technisch of functioneel verbeteringen mogelijk zijn. Je plant updates van de app op basis van de bevindingen in de test.

Leerdoelen:
Je ontwikkelt een goed begrip van het process van software ontwikkeling (requirements analysis, prototyping, testing, scheduling, design, implementation en deployment).
Je stelt use cases op om user requirements vast te stellen.
Je kunt mockups maken met Powerpoint of HTML.
Je maakt zelfstandig work breakdown structures.
Je creëert en volgt een ontwikkel plan wat de gebruiker in staat stelt om continue feedback en input te geven.


Opzet

Deze cursus past de "Story Centered Curriculum" methodologie toe.
Het idee achter de Story-Centered Curriculum (SCC) is dat een goed curriculum zou moeten bestaan uit een verhaal waarin studenten een belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld VP van informatiebeveiliging bij een financiële dienstverlener). De rollen zijn die de afgestudeerde van een dergelijk programma eigenlijk zou kunnen nemen in het echte leven. Ondersteunende materialen en middelen zijn aanwezig en experts en mentoren zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Zij wijzen studenten in de juiste richting indien dit noodzakelijk is.


Examen

Toetsing: Schriftelijke toetsen en Praktische opdrachten
Certificering: 60 punten volgens het European Credit Transfer System (ECTS) Master bij afronding van alle 6 modules. De 7e module is optioneel.


 Perceel: 1


Perceel

Technische ICT Opleidingen

Opleiding

Mobile Application Development Master Module 3

Opleider
Opleidingsduur

18 dagdelen

Prijsopbouw *

Opleidingsprijs € 2.000,00
 
Sectorplan subsidie (50%) € 1.000,00
Administratiekosten € 60,00
Kosten CA-ICT (10%) € 200,00
Netto Sectorplan bijdrage € 740,00


* Genoemde bedragen zijn exclusief
BTW en gelden per deelname