Basis opleiding Big Data Module 1 Data Analytics

Deze opleiding is voor ervaren computerprogrammeurs die toe zijn aan een nieuwe uitdaging op het gebied van data analyse en big data. Je leert big data analyses op te zetten en te begeleiden, het leiden van grote big data projecten en het leidinggeven aan een team dat zich bezighoudt met big data analyse.
Deze cursus bestaat uit 3 onderwerpen waarin in de eerste Module 1 onderwerp aan bod komt


Opzet

Deze cursus past de "Story Centered Curriculum" methodologie toe. Het idee achter de Story-Centered Curriculum (SCC) is dat een goed curriculum zou moeten bestaan uit een verhaal waarin studenten een belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld VP van informatie beveiliging bij een financiële dienstverlener). De rollen zijn die de afgestudeerde van een dergelijk programma eigenlijk zou kunnen nemen in het echte leven. Ondersteunende materialen en middelen zijn aanwezig en experts en mentoren zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Zij wijzen studenten in de juiste richting indien dit noodzakelijk is.


Examen

Toetsing: Schriftelijke toetsen en Praktische opdrachten
Certificering:9 punten volgens het European Credit Transfer System (ECTS)


 Perceel: 1


Perceel

Technische ICT Opleidingen

Opleiding

Basis opleiding Big Data Module 1 Data Analytics

Opleider
Opleidingsduur

18 dagdelen

Prijsopbouw *

Opleidingsprijs € 2.400,00
 
Sectorplan subsidie (50%) € 1.200,00
Administratiekosten € 60,00
Kosten CA-ICT (10%) € 240,00
Netto Sectorplan bijdrage € 900,00


* Genoemde bedragen zijn exclusief
BTW en gelden per deelname