Frst Certificate in Software Ontwikkeling Module 4

De training ‘First Certificate in Software Ontwikkeling’ is bedoeld voor hoger opgeleiden met weinig tot geen ervaring in software development.
De training bestaat uit een reeks van real-life situaties, waarin je software ontwikkelt voor gebruikers en waarmee aan de behoeften van de klant wordt voldaan met behulp van de nieuwste programmeertalen en technologieën. Al je werkzaamheden worden toegespitst op de ontwikkeling van reële projecten, met echte resultaten, vergelijkbaar met projecten bij je werkgever of klanten. Ervaren mentoren begeleiden je het leerproces, en geven hulp en feedback. De vierde module bestaat uit:
Introductie moderne software ontwikkeling
Terwijl je werkt in een team, speel je de rol van een ervaren developer in een startup bedrijf, en ontwikkel je een complete veiling website. Je doet onderzoek naar de behoeften en je bouwt de volledige site, zowel aan de server als de client side. Je pakt problemen aan van schaal en veiligheid.

Leerdoelen:
Begrip van software development projectstappen (requirements analysis, prototyping, testing, scheduling, design, implementation and deployment)
In staat om cases te creëren om user requirements vast te stellen.
Omzetten van user stories naar use cases.
In staat om mockups te maken met Powerpoint of HTML.
In staat om work breakdown structures te maken
In staat om development plannen op te stellen zodanig dat het mogelijk is voor gebruikers om kortcyclish input te geven.


Opzet

Deze cursus past de "Story Centered Curriculum" methodologie toe.
Het idee achter de Story-Centered Curriculum (SCC) is dat een goed curriculum zou moeten bestaan uit een verhaal waarin studenten een belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld VP van informatiebeveiliging bij een financiële dienstverlener). De rollen zijn die de afgestudeerde van een dergelijk programma eigenlijk zou kunnen nemen in het echte leven. Ondersteunende materialen en middelen zijn aanwezig en experts en mentoren zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Zij wijzen studenten in de juiste richting indien dit noodzakelijk is.


Examen

Toetsing: Schriftelijke toetsen en Praktische opdrachten
Certificering: 30 punten volgens het European Credit Transfer System (ECTS) Master bij afronding van alle 4 modules


 Perceel: 1


Perceel

Technische ICT Opleidingen

Opleiding

Frst Certificate in Software Ontwikkeling Module 4

Opleider
Opleidingsduur

15 dagdelen

Prijsopbouw *

Opleidingsprijs € 2.400,00
 
Sectorplan subsidie (50%) € 1.200,00
Administratiekosten € 60,00
Kosten CA-ICT (10%) € 240,00
Netto Sectorplan bijdrage € 900,00


* Genoemde bedragen zijn exclusief
BTW en gelden per deelname