Introductie in E-commerce: Technologie gevorderd

In deze cursus leer je vaardigheden die nodig zijn voor bedrijven die online gaan kopen en verkopen of dat al doen, maar die ook belangrijk zijn voor algemene web-technieken, onderzoek, analyse en projectplanning. Zelfs als je eigen web-bedrijf hebben niet je hoogste doel is, kan het begrijpen van het doel en de technische componenten van een e-Commerce website je helpen gefundeerde zakelijke besluiten over e-Commerce te nemen. Het begrijpen van onderliggen technische componenten van e-Commerce helpt je bij het communiceren met de ontwikkelteams.
Je gaat een e-commerce site voor Blackwell bouwen.
Je zal ook een Secure Socket Layer certificaat en Certificate Authorities evalueren en adviseren, die het beste passen bij de behoeften van de retailer. Ten slotte zal u de website kunnen uitleggen en demonstreren aan het management.
De vaardigheden die je opbouwt in deze cursus kunnen worden toegepast bij een verscheidenheid van bedrijven die van plan zijn om goederen en diensten online te verkopen, of al de verkoop van goederen en diensten online doen. En situaties die de algemene web-ontwikkeling, onderzoek, analyse en project planning vereisen. Zelfs als uw voornaamste interesse niet het bouwen van een e-commerce website is, het begrijpen van het doel en de technische componenten van een e-commerce website, helpt uw bedrijf, eigenaar of manager weloverwogen beslissingen te nemen over e-commerce strategie en uitvoering.
Het begrijpen van het onderliggende doel van de technische componenten van e-commerce zal je helpen meer effectief te communiceren met development teams.


Opzet

Deze cursus past de "Story Centered Curriculum" methodologie toe. Het idee achter de Story-Centered Curriculum (SCC) is dat een goed curriculum zou moeten bestaan uit een verhaal waarin studenten een belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld VP van informatie beveiliging bij een financiële dienstverlener). De rollen zijn die de afgestudeerde van een dergelijk programma eigenlijk zou kunnen nemen in het echte leven. Ondersteunende materialen en middelen zijn aanwezig en experts en mentoren zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Zij wijzen studenten in de juiste richting indien dit noodzakelijk is.


Examen

Toetsing: Schriftelijke toetsen en Praktische opdrachten
Certificering:6 punten volgens het European Credit Transfer System (ECTS)


 Perceel: 5


Perceel

Marketing en Commercie

Opleiding

Introductie in E-commerce: Technologie gevorderd

Opleider
Opleidingsduur

12 dagdelen

Prijsopbouw *

Opleidingsprijs € 2.250,00
 
Sectorplan subsidie (50%) € 1.125,00
Administratiekosten € 60,00
Kosten CA-ICT (10%) € 225,00
Netto Sectorplan bijdrage € 840,00


* Genoemde bedragen zijn exclusief
BTW en gelden per deelname