Beveilig een online onderneming

Je leert effectieve, praktische technieken om de bedrijfsserver en netwerkinfrastructuur te beveiligen en daarmee het bedrijfsrisico te verminderen. In deze cursus leer je typische hacking incidenten te diagnosticeren en erop te reageren. Daarnaast leer je om gaten in de beveiliging van de complete infrastructuur te ontdekken en voorstellen te formuleren om daarvoor proactieve veranderingen te realiseren. Je leert ook een incident response plan te ontwikkelen, wat gevolgd wordt als incidenten zich voordoen. Je leert ook een veiligheidsbeleid te formuleren waarin aandacht gegeven wordt aan zowel menselijke activiteiten als leerdoelen van veiligheidstrainingen.

Je moet vele problemen diagnosticeren en oplossen, terwijl op hetzelfde moment, de impact op de organisatie en haar klanten geminimaliseerd moet worden. De tijd is van cruciaal belang, en elke keer dat de site down is kost dit geld. Naast het maken van wijzigingen in de technische infrastructuur om de site up and running te houden en te beschermen tegen hackers, zal je ook verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van een Incident Response Plan, zodat iedereen weet hoe te reageren bij een volgende keer dat een incident zich voordoet; het creëren van beveiligingsbeleid om te helpen het menselijk gedrag te beheren en daarmee de veiligheid van een bedrijf te beïnvloeden; en leerdoelen ontwikkelen om te HR te helpen een personeelstraining over veiligheid op te stellen. Deze aanvullende maatregelen zullen helpen “Holden” zijn de veiligheidsrisico's nog verder te verminderen door het aanpakken van de mensen en de proces kant van security management .

Deze fundamentele cursus zal u uitrusten met de kennis, vaardigheden en ervaringen die nodig zijn om te deze veranderingen te organiseren en het identificeren en snel te reageren op een veiligheidsincident. om de veiligheidsrisico's van de organisatie te verminderen. Zal je in staat zijn om een end-to-end respons plan vast te stellen in een korte tijdsperiode, terwijl de behoeften van het bedrijfsleven in acht wordt genomen.


Opzet

Deze cursus past de "Story Centered Curriculum" methodologie toe. Het idee achter de Story-Centered Curriculum (SCC) is dat een goed curriculum zou moeten bestaan uit een verhaal waarin studenten een belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld VP van informatie beveiliging bij een financiële dienstverlener). De rollen zijn die de afgestudeerde van een dergelijk programma eigenlijk zou kunnen nemen in het echte leven. Ondersteunende materialen en middelen zijn aanwezig en experts en mentoren zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Zij wijzen studenten in de juiste richting indien dit noodzakelijk is.


Examen

Toetsing: Schriftelijke toetsen en Praktische opdrachten
Certificering:6 punten volgens het European Credit Transfer System (ECTS)


 Perceel: 1


Perceel

Technische ICT Opleidingen

Opleiding

Beveilig een online onderneming

Opleider
Opleidingsduur

12 dagdelen

Prijsopbouw *

Opleidingsprijs € 2.250,00
 
Sectorplan subsidie (50%) € 1.125,00
Administratiekosten € 60,00
Kosten CA-ICT (10%) € 225,00
Netto Sectorplan bijdrage € 840,00


* Genoemde bedragen zijn exclusief
BTW en gelden per deelname