FAQ

Nee, ZZP’ers kunnen geen gebruik maken van deze tegemoetkoming in scholingskosten via het sectorplan ICT omdat het CA ICT in haar, door het ministerie van SZW goedgekeurde sectorplan sterk inzet op het bijscholen van werknemers. Een ZZP’er is immers geen werknemer.
Wanneer een DGA een arbeidscontract heeft met de organisatie die subsidie aanvraagt (DGA is aangemerkt als werknemer) dan mag deze gebruik maken van deze tegemoetkoming in scholingskosten.
Nee, dit kan niet. Alleen de opleidingskosten van werknemers komen voor subsidie in aanmerking.
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de registratie op de scholingsportal.
Ja, deze voorwaarden zijn opgenomen in de Werkgeversovereenkomst. Deze kunt u vinden op de site van de webportal (www.caict-sectorplan.nl) via het menu item “Meer informatie” en dan onder het kopje “Tegemoetkoming scholingskosten”.
Het CA-ICT gaat er vanuit dat een geselecteerde opleider de geoffreerde opleidingen zelf uitvoert. De inzet van hulppersonen is op zichzelf toegestaan maar de geselecteerde opleider blijft zelf aanspreekpunt voor het CA-ICT en verantwoordelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst. Het is niet toegestaan dat een hulppersoon zich voordoet of presenteert als geselecteerde opleider in het kader van het Sectorplan van CA-ICT.
De subsidie op opleidingskosten wordt verkregen op reeds afgeronde en betaalde opleidingen van werknemers. Alleen de opleidingen van de opleiders die zijn opgenomen in de webportal (www.caict-sectorplan.nl) komen voor subsidie in aanmerking. De werkgever kan subsidie aanvragen door zich te registreren via de webportal en per afgeronde opleiding een declaratie in te dienen. Alleen complete en goedgekeurde declaraties komen voor subsidie in aanmerking.

Nee, per 1 april 2015 zijn opleidingen van nieuwe opleiders toegevoegd aan de scholingsportal. Geselecteerde opleidingen van deze opleiders zijn vanaf 1 april 2015 subsidiabel. Dit betekent dat de startdatum van deze opleiding op of na 1 april 2015 moet plaatsvinden. Opleidingen van deze opleiders die zijn gestart voor 1 april 2015, komen niet in aanmerking voor tegemoetkoming via het Sectorplan ICT. Zie voor volledig overzicht, de volgende tabellen:

Opleidingen van de volgende opleiders zijn subsidiabel wanneer zij gevolgd zijn in de periode 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2016.

• Centric Netherlands BV

• ExplainiT • Capgemini Academy

• Creative Cooperation

• Hogeschool NOVI

• NIMO Project Management Instituut BV

• Hogeschool Utrecht • At Computing

• Vijfhart IT-Opleidingen

• XTG (Xpert Training Groep)

• GOC • Bob Opleidingen, Training & Advies

• Dirksen Opleidingen

• Compu'Train Trainingen BV

• Fastlane Benelux BV& Learnwise BV (varieert per opleiding)

• Startel BV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingen van de volgende opleiders zijn subsidiabel wanneer zij gevolgd zijn in de periode 1 april 2015 tot en met 31 mei 2016.

• Global Knowledge

• Cadac Group

• Firebrand

• Ictivity Training

• Info Support

• Leidse Onderwijsinstellingen BV (LOI)

• Master IT Training

• One2Train

• ROC Friese Poort

• SCOS Software BV (Wireshark University)

• Tshukudu Technology College BV (TSTC)

• @The Academy

• Decisco

• Didactum Opleidingen BV

• HP Education

• ITPH (vanaf 01-10-2015 t/m 31-05-2016)

 

Voor opleidingstrajecten die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2015 worden kortingen toegestaan. De prijzen die staan vermeld op de webportal zijn ‘bruto prijzen’. Wanneer bedrijven korting bedingen wordt deze nieuwe prijs de ‘netto prijs’ genoemd. Bedrijven kunnen subsidie ontvangen op de ‘netto prijs’. De korting moet echter wel duidelijk zichtbaar zijn op de factuur.
Nee, een mogelijke kortingsafspraak wordt gemaakt door het bedrijf in overleg met de opleidingsinstelling.
Nee, alleen opleidingstrajecten die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2015 kunnen kortingen bevatten. Voor opleidingstrajecten die zijn aangegaan in de periode juni 2014 tot en met december 2014 wordt de prijs zoals getoond op de webportal, zonder korting, gehanteerd.

Indien de scholing volledig is afgerond en alleen het examen plaatsvindt na 31 mei 2016, dan komen de scholingskosten exclusief examenkosten voor subsidie in aanmerking. De examenkosten dienen in dit geval inzichtelijk gemaakt te zijn op de factuur. De aanwezigheid bij de scholing wordt aangetoond door middel van een bewijs van deelname.

 

Ja, groepstrainingen die worden aangeboden door de geselecteerde opleiders en die qua strekking en inhoud overeenkomen met de trainingen op de webportal, komen voor subsidie in aanmerking. Dit is een wijziging die is ingegaan met terugwerkende kracht vanaf het begin van het sectorplan ict.

 

De declaratie voor groepstrainingen verloopt hetzelfde als individuele trainingen, de prijsopbouw is alleen anders: dagdeeltarief van een docent maal het aantal dagen. Om te komen tot een prijs per deelnemer worden de factuurkosten over de deelnemers verdeeld. Het is dus van belang dat de namen van de deelnemers wel op de factuur of op een specificatie van de factuur staan

Ja, alle organisaties die gebruik willen maken van de tegemoetkoming in scholingskosten via het sectorplan ICT zullen zich eerst moeten registreren.
Ga naar de knop “Registreren” en vul uw e-mail adres in. Hierna ontvangt u via de e-mail een verificatie code. Gebruik deze verificatie code om nogmaals in te loggen. Hierna is uw account actief.
De term declaratie wordt gebruikt omdat bij deze tegemoetkoming in scholingskosten niet vooraf subsidie wordt aangevraagd maar achteraf op basis van een declaratie. De opleidingskosten worden immers eerst door de werkgever betaald. Daarna ontvangt de werkgever subsidie over deze reeds gemaakte opleidingskosten.
Ja, per goedgekeurde declaratie betaalt u € 60 administratie kosten en een bijdrage voor CA-ICT van 10% van de gedeclareerde kosten (‘netto prijs’).
Nee, er worden alleen kosten in rekening gebracht bij complete en goedgekeurde declaraties.
Nee, om voor tegemoetkoming in de opleidingskosten in aanmerking te komen vindt de eerste opleidingsdag plaats na 1 juni 2014. Bij de opleidingsinstellingen die zijn toegevoegd vanaf 1 april 2015, vindt de eerste opleiding dag plaats na 1 april 2015. Zie tabel opleidingen.
Nee, alleen het opleidingsaanbod zoals opgenomen in de scholingsportal komt voor subsidie in aanmerking.
Nee, alleen de opleidingen van opleiders die in de scholingsportal zijn opgenomen komen voor subsidie in aanmerking.
Ja, voor iedere werknemer waar u subsidie voor aanvraagt moet u een aparte declaratie indienen.
Nee, dit is niet mogelijk. Een subsidie aanvraag in het kader van het sectorplan ICT gebeurt op basis van declaratie. Om een declaratie in te kunnen dienen, moet de opleiding al hebben plaatsgevonden en betaald zijn.

U heeft tot en met 30 juni 2016 de tijd om een declaratie in te dienen en deze compleet te maken. Let op de opleiding dient uiterlijk 31 mei 2016 afgerond te zijn.

De laatste opleiding dag is bij deze regeling leidend. In dit geval betekent dit dat de loonstrook van de laatste opleiding dag aangeleverd moet worden.
Als de afgenomen opleiding niet wordt afgesloten met een examen, dan kan er een aanwezigheidsregistratie van de volledige cursus, afgegeven door de opleider, worden overlegd. Ook kan er een officiële verklaring van de opleider overlegd worden. Hierin verklaart de opleider dat de betreffende deelnemer de volledige cursus heeft gevolgd. Deze verklaring moet gedateerd en ondertekend zijn en afgegeven worden op briefpapier van de opleider.
Nee, dit is niet noodzakelijk. Wel is belangrijk dat deze is afgegeven in de periode 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2016.

Sinds medio juli 2015 is het mogelijk om digitaal aan te geven dat u beschikt over de originele stukken dan wel over een voor authentiek gewaarmerkte versie van deze stukken. Dit kunt u aangeven d.m.v. een pop-up bij het definitief indienen van een declaratie. Dit betekent dat u de documenten bij indiening van uw declaratie niet hoeft te waarmerken.

Jazeker, u moet de originele stukken of een  voor authentiek gewaarmerkte versie van de originele stukken, bewaren tot vijf jaar na subsidievaststelling (medio 2021).

Deze documenten worden beoordeeld conform de oude methode. Enkel bij het indienen van een nieuwe declaratie krijgt u de pop-up te zien waarbij u aangeeft over de originele stukken dan wel over een voor authentiek gewaarmerkte versie te beschikken.  

De eisen zijn: naam en functie ondertekenaar, toevoeging “kopie conform origineel”, handtekening, datum. Naam ondertekenaar hoeft niet overeen te komen met ondertekenaar namens werkgever op de werkgeversovereenkomst.

Dit betekent dat de factuur de ‘bruto prijs’ (prijs zoals vermeld op scholingsportal); de ‘netto prijs’ (prijs met korting) en de korting (percentage of bedrag) moet bevatten.
Opleidingskosten van de geselecteerde opleidingen afgenomen bij de geselecteerde opleiders komen voor subsidie in aanmerking. Dat deze worden ingekocht door middel van een derde partij maakt niet uit. Wel moet de werkgever in dit geval letten op het volgende: de factuur van de derde partij moet de naam van de opleiding, naam deelnemer(s) en de periode van uitvoering van tot OF data bijeenkomsten bevatten. De prijs moet overeenkomen met de prijs op de scholingsportal. Eventuele vergoedingen aan de derde partij mogen niet in de prijs zijn opgenomen.
Wanneer het CA-ICT de subsidie op haar beurt heeft ontvangen van het Agentschap SZW én wanneer u declaratie is goedgekeurd.

Nee, het CA ICT is voornemens om 50% van de subsidie als voorschot uit te keren na de verwerking van een complete en goedgekeurde subsidieaanvraag. Het CA ICT is voornemens om de resterende 50% achteraf uit te betalen na 31 mei 2016 (einddatum sectorplan ICT).

Ja, deze zal worden verrekend met de laatste uitbetaling van de subsidie.
Ja, deze zal worden verrekend met de laatste uitbetaling van de subsidie.
Om gebruik te kunnen maken van de webportal dient uw computer aan de volgende minimale eisen te voldoen. ? De PC moet zijn voorzien van een 1 Ghz processor of hoger ? De PC dient minimaal 1 Gigabyte werkgeheugen te bevatten ? Op de PC moet Internet Explorer 10 of hoger of een recente versie van Google Chrome zijn geïnstalleerd. (N.B. geen Firefox!) ? De schermresolutie moet minimaal op 1024x768 zijn ingesteld.
Natuurlijk staan we ook telefonisch en per e-mail voor u klaar. Telefonisch: 077-3202056 Wij staan telefonisch voor u klaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Of stuur ons uw vraag of opmerking per e-mail. E-mail: info@caict-sectorplan.nl